Разложите на множители:а)3m-3n+m(квадрат)-n(квадрат)
б)a(квадрат)+5a-b(квадрат)+5b
в)9x(квадрат)-a(квадрат)+9x-3a
г)p(квадрат)+5p-4q(квадрат)+10q(квадрат)
д)16x(квадрат)-9y(квадрат)-20x+15y
е)100m(квадрат)-30m-49n(квадрат)-21n
ж)24a+20c-36a(квадрат)+25c(квадрат)
з)70m-49m(квадрат)-30n+9n(квадрат
)Если не трудно то можете написать подробное решение(7 класс)

>>1:
а) m(m+3) -n(n+3)
 b)  a(a+5)-b(b-5)

*

Тэги: