Помогите! номер 1165>>1:
Извини!!!!!!! Не видно!!!!!!!!

*